உக்ரைன் போருக்கு பிறகு முதல் முறையாக வெளிநாடு செல்லும் புடின்..! இது தான் காரணமா ?


உக்ரைன் போருக்கு பிறகு முதல் முறையாக வெளிநாடு செல்லும் புடின்..! இது தான் காரணமா ?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.