காஷ்மீர்- அரசியல் பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வைத் தேடுங்கள்!

காஷ்மீரில் கலவரத் தடுப்புப் பணியின்போது ‘பெல்லட்’ வகைக் குண்டுகளைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தச் சொல்லி படையினருக்கு உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்ந...

Continue reading