பூனைகளும் யானைகளும்!

ஒருகாலத்தில் இந்தியத் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் நட்சத்திரங்களில் ஒன்றாக மின்னிய ‘சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்’ நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர்...

Continue reading