அரசியல், இந்தியா, கார்டூன், சட்டம், சிந்தனைக் களம், விமர்சனம்

சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க..!

உச்ச நீதிமன்றமே எங்களுடையது தான் எனவே ராமர்கோவில் காட்டியே தீருவோம் – உபி பாஜக அமைச்சர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *