இந்தியா, விமர்சனம், வீடியோ

ராகுல் காந்தியின் மாநிலங்களவை பேச்சு: இந்தியாவை ஒரு ராஜ்யமாக ஆள முடியாது

Rahul Gandhi’s Union of states speech: India cannot be ruled as a kingdom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *